فرم تصدیق اصالت اوراق دفاتر اسناد رسمی

تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی

برای تصدیق اصالت سند،شناسه سند و رمز تصدیق مندرج در بالای برگه سند (مطابق تصویر) را در فرم زیر وارد نموده و دکمه جستجو را کلیک نمائید


An error has occurred. Error: is currently unavailable.

.این صفحه صرفا به منظور بررسی اصالت سند به صورت برخط بوده و چاپ و یا تصویر آن فاقد هرگونه اعتبار قانونی است