صفحه آغازین

جزئیات خبر

نسخه چاپي

زمان مخابره :   سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 - 2:52:19 PM

افتتاح اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان سرخه

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد واملاک سمنان اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان سرخه با مجوز معاونت محترم رئیس قوه قضائیه وریاست عالی سازمان ثبت روز دوشنبه مورخ 18/2/96 باحضور مسئولین استانی وشهرستانی افتتاح گردید.

 
.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است