چهارشنبه 17 آذر 1395

انتزاع و الحاق ثبتی در استان مرکزی و همدان

رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور با انتزاع امور ثبتی روستای گل تپه از توابع حوزه ثبتی شهرستان ساوه و الحاق به دهستان درجزین علیا از توابع شهرستان رزن موافقت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با موافقت دکتر تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، امور ثبتی روستای گل تپه از توابع شهرستان ساوه استان مرکزی منتزع و به دهستان درجزین علیا از توابع شهرستان رزن استان همدان ملحق گردید.

این امر با پیشنهاد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان و با توجه به ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 و ماده 23 آئین نامه اجرایی قانون مذکور و مفاد تصویب نامه هیئت وزیران صورت گرفته است.

.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

آمار بازدیدکنندگان

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1976
Members Members: 0
Total Total: 1976

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است