دوشنبه 17 مهر 1396

امضای سند تفاهم همکاری سازمان جهانی مالکیت معنوی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در دیدار دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با فرانسیس گری رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) در ژنو، سند تفاهم همکاری جهت حمایت از نوآوری و خلاقیت به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دکتر تویسرکانی در دیدار با فرانسیس گری ضمن مذاکره در خصوص دستور کار مجمع عمومی وایپو، با تشریح توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در خصوص نوآوری و خلاقیت ها، به جمعیت عظیم تحصیل کرده و جوان کشور اشاره کرد و گفت: اقدامات گسترده ای در کشور جهت توسعه خدمات مربوط به ثبت مالکیت های صنعتی صورت گرفته و تمامی فرآیند خدمات با بهره گیری از فنآوری های نوین بهسازی و مدرن شده است.

وی با اشاره به افزایش تقاضاهای ثبت مالکیت های صنعتی به ویژه ثبت بین المللی علائم تجاری و اختراعات در کشور، همچنین بر تأثیر مهم برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشگاهها و پارک های فنآوری در توسعه مالکیت معنوی (IP) تأکید کرد.

فرانسیس گری رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز ضمن قدردانی از مواضع اصولی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک ایران در رابطه با دستور کار مجمع عمومی و بیانیه این نشست، اقدامات انجام شده جهت توسعه IP در ایران را مهم ارزیابی و کمک های فنی وایپو راجع به آگاه سازی و توسعه داوری را تشریح نمود.

در پایان این دیدار سند همکاری وایپو با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص پروژه TISC به امضا رسید. به موجب این تفاهم نامه، وایپو نسبت به ارایه آموزش های لازم و حمایت حقوقی از نوآوران جهت ثبت مالکیتها، امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی وایپو و آموزش های لازم جهت تجاری سازی اختراعات را به صورت رایگان ارائه خواهد داد.

.در ادامه رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی اظهار علاقه نمود که از ایران دیدار داشته باشد و مقرر گردید هماهنگی های لازم انجام و این سفر در آینده نزدیک انجام پذیرد

گفتنی است رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین به صورت جداگانه با معاونین سازمان جهانی مالکیت معنوی دیدار و به تفصیل در خصوص توسعه IP، ثبت بین المللی علائم و اختراعات و نیز برنامه های آتی وایپو بحث و مذاکره نمود و مقرر شد در برنامه ریزی سال آتی کمک های فنی و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی و بازدیدهای آموزشی جهت بخش های تخصصی به هزینه وایپو توسعه پیدا کند.


.ذکر منبع در استفاده از مطالب و تصاویر الزامی است

آمار بازدیدکنندگان

People Online People Online:
Visitors Visitors: 1948
Members Members: 0
Total Total: 1948

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است