چاپ        ارسال به دوست

روتیتر

اطلاعیه زمان پخش آگهی اطلاع رسانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از رسانه ملی

ردیف

روز

تاریخ پخش

شبکه تلویزیونی

ساعت و برنامه تلویزیونی

1

چهارشنبه

1397/3/9

یک

قبل از خبر 14

2

چهارشنبه

1397/3/9

سه

حدود ساعت 19( قبل از برنامه ماه عسل)

3

چهارشنبه

1397/3/9

دو

قبل از خبر 20:30

4

پنج شنبه

1397/3/10

پنج

حدود ساعت 8:50( بین تکرار برنامه به خانه برمیگردیم)

5

پنج شنبه

1397/3/10

سه

حدود ساعت 19 ( قبل از برنامه ماه عسل)

6

پنج شنبه

1397/3/10

دو

قبل از خبر20:30

7

پنج شنبه

1397/3/10

یک

قبل از خبر 21

8

جمعه

1397/3/11

سه

حدود ساعت 19 (قبل از برنامه ماه عسل)

9

جمعه

1397/3/11

یک

قبل از خبر 21

10

شنبه

1397/3/12

خبر

قبل از خبر 13

11

شنبه

1397/3/12

یک

قبل از خبر 14

12

شنبه

1397/3/12

سه

حدود ساعت 19 ( قبل از برنامه ماه عسل)

13

شنبه

1397/3/12

دو

قبل از خبر20:30

14

شنبه

1397/3/12

یک

قبل از خبر 21

15

یک شنبه

1397/3/13

خبر

قبل از خبر 13

16

یک شنبه

1397/3/13

یک

قبل از خبر 14

17

شنبه

1397/3/19

سه

حدود ساعت 19( قبل ازبرنامه ماه عسل)

18

یک شنبه

1397/3/20

دو

قبل از خبر 20:30

19

دوشنبه

1397/3/21

یک

قبل از خبر 21

20

سه شنبه

1397/3/22

یک

قبل از خبر 19

21

چهارشنبه

1397/3/23

یک

قبل از خبر 14

22

پنج شنبه

1397/3/24

نسیم

حدود ساعت 17( قبل از تکرار عصر خندوانه)


١١:٣١ - دوشنبه ٤ تير ١٣٩٧    /    عدد : ٣٤    /    تعداد نمایش : ٥٧١مناسبت ها

پیوندها