واحد ثبتی اردبیل منطقه یک- خیابان دادگستری جنب دادگستری قدیم طبقه اول
 واحد ثبتی اردبیل منطقه دو- خیابان دادگستری جنب دادگستری قدیم طبقه اول
 واحد ثبتی پارس آباد - خیابان شهید رجایی بالاتر از اداره آموزش و پرورش ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان پارس آباد
 واحد ثبتی مشگین شهر - میدان معلم، خیابان مطهری جنب مسجد زینبیه ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان مشگین شهر
 واحد ثبتی بیله سوار- خیابان امام محله باباش جنب بانک کشاورزی سابق ساختمان در حال احداث اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بیله سوار
 واحد ثبتی خلخال - خیابان پاسداران جنب دادگستری، ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خلخال
 واحد ثبتی نمین - خیابان طالقانی ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نمین
 واحد ثبتی گرمی - خیابان شهید بهشتی روبروی مسجد امام حسین ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرمی
 واحد ثبتی کوثر - انتهای خیابان با هنر جنب اداره ثبت احوال ساختمان در حال احداث اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کوثر
 واحد ثبتی نیر - راه ویرثق ساختمان ثبت اسناد و املاک شهرستان نیر
[2 ]   صفحه بعدی >>

مناسبت ها

پیوندها