مدیرکل استان

 

معاونت امور اسناد

اداره امور اسناد و سردفتران و دفتریاران

 

معاونت امور املاک

اداره امور نقشه برداری و کاداستر

اداره امور املاک و کاداستر

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

اداره فناوری اطلاعات

اداره امور اداری و پشتیبانی

اداره امور مالی

 

اداره حفاظت و اطلاعات

 

اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

واحدهای ثبتی