مدیرکل استان

 

معاونت املاک

اداره امور کاداستر و نقشه برداری

امور املاک

 

معاونت اسناد

اداره اجرای اسناد رسمی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

اموراسناد و سردفتران

 

اداره بازرسی ارزیابی و رسیدگی به شکایات

 

حفاظت و اطلاعات

 

هیئت نظارت

 

جانشین دادستانی و داسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

اداره امور اداری و پشتیبانی

فناوری اطلاعات

امور مالی

کارشناس مسئول بودجه و برنامه ریزی و آمار

کارشناس ساختمان

 

واحدهای ثبتی