مدیر کل استان

 

واحدهای ثبتی

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

کارشناس مسئول امور مالی

اداره امور اداری و پشتیبانی

 

هیئت نظارت

 

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران

 

اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

معاونت امور املاک و کاداستر

کارشناس مسئول امور املاک

اداره امور نقشه برداری و کاداستر

 

کارشناس مسئول حفاظت و اطلاعات

 

معاونت امور اسناد

کارشناس مسئول امور اسناد و سردفتران

اداره اجرای اسناد رسمی زنجان

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری