مدیر کل استان

 

معاونت امور املاک و کاداستر

اداره امور کاداستر و نقشه برداری

کارشناس مسئول امور املاک

 

معاونت امور اسناد

کارشناس مسئول امور اسناد و سردفتران

اداره اجرای اسناد رسمی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

 

دبیر هیات نظارت

 

دادیار

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

اداره امور اداری و پشتیبانی

کارشناس مسئول امور مالی

کارشناس مسئول بودجه و برنامه ریزی و آمار

کارشناس ساختمان و تاسیسات

 

کارشناس مسئول حفاظت و اطلاعات

 

اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

واحدهای ثبتی

 

کارشناس گزینش

 

نماینده حقوقی

 

کارشناس روابط عمومی

 

مسئول دفتر