حمید شایان مهر مدیر کل استان

 

رضا مرادی معاونت املاک وکاداستر

علی باقری رئیس اداره امور کاداستر ونقشه برداری

کارشناس مسئول امور املاک

 

علی حمزه لو معاونت اسناد

کارشناس مسئول امور اسناد وسردفتران

اداره اجرای اسناد رسمی

ادره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری

 

هیئت نظارت

 

جانشین دادستانی ودادسرای انتظامی سردفتران ودفتر یاران

 

مصطفی حیاتی معاونت منابع انسانی وپشتیبانی

کارشناس مسئول فن آوری اطلاعات

اداره امور اداری وپشتیبانی

کارشناس مسئول امور مالی

کارشناس مسئول بودجه وبرنامه ریزی وآمار

کارشناس مسئول ساختمان

 

مهدی شیخی اداره حفاظت واطلاعات

 

واحدهای ثبتی

 

اداره بازرسی ورسیدگی به شکایت

 

محسن جعفری مسئول روابط عمومی