مدیر کل استان

 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

 

واحد های ثبتی

 

اداره بازرسی ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات

 

اداره امور نقشه برداری و کاداستر

 

اداره اجرای اسناد رسمی

 

معاونت امور املاک و کاداستر

کارشناس مسئول امور املاک و کاداستر

 

معاونت امور اسناد

 

معاونت منابع انسانی و پشتیبانی

کارشناس مسئول امور مالی

کارشناس مسئول نرم افزار

کارشناس مسئول امور اداری و آموزش