(تحت سيستم مادريد)

 1- نامه درخواست جهت ثبت بين المللي علامت خطاب به اداره ثبت علائم تجاري با درج اسامي كشورهاي مورد نظر

2- معرفي نامه برروي سربرگ شركت همراه با امضاء مديران و دارندگان حق امضاء همراه با مهرشركت (اشخاص حقوقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري

3- كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي مديران و دارندگان حق امضاء شركت و روزنامه تاسيس و آخرين تغييرات شركت (اشخاص حقوقي) و ارائه كپي مصدق شناسنامه و كارت ملي (اشخاص حقيقي) و درصورت مراجعه وكيل رسمي ارائه وكالتنامه دادگستري .

4- اظهارنامه يا اصل گواهي ثبت علامت تجاري درايران جهت رؤيت و كپي آن جهت ضبط  در پرونده يا ارائه كپي مصدق گواهي ثبت علامت تجاري .

5- تكميل فرم مخصوص لاتين پس ازمشخص شدن كشورهاي موردنظرمتقاضي

6- برگه محاسبه هزينه ها همراه با مهروامضاء متقاضي (Fee Calculation)

7- رسيد مربوط به پرداخت هزينه بررسي اظهارنامه ثبت بين المللي ( پس ازدريافت معرفي نامه از اداره جهت مراجعه به بانك ملي - شعبه عباس آباد )

 ضمنا" به كليه متقاضيان محترم ثبت بين المللي توصيه ميگردد از واريز هزينه هاي ثبت بين المللي مربوطه قبل از تكميل و تائيد فرم مربوطه توسط اداره ثبت علائم تجاري جدا" خودداري فرمايند.

 توجه : براي دسترسي به فرم مخصوص لاتين و برگه پرداخت هزينه ها به سايت اينترنتي به شرح ذيل مراجعه فرمائيد :

                                                                                    http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp     

                                                                                

 مراحل تقاضاي ثبت بين المللي علامت :

 پس ازمشخص شدن كشورهاي مورد درخواست متقاضي جهت ثبت بين المللي بسته به اينكه كشورهاي مورد درخواست صرفا" تحت نظام موافقتنامه يا پروتكل يا هردو آنها مي باشند، متقاضي بايستي نسبت به پركردن يكي ازفرمهاي MM1, MM2,  يا   MM3  مربوطه براساس گواهي ثبت مبداء اقدام نمايد.

 نخست متقا ضي بايستي كليه اطلاعات درخواستي اعم از نام و نشاني مالك علامت (اعم ازحقيقي يا حقوقي)، علامت مورد درخواست مطابق خصوصيات مندرج در ثبت مبداء اعم از ذكر رنگ و اجزاء علامت و غيره ، كالاها و خدمات مورد نظرو سايراطلاعات درخواستي  را در فرم مربوطه عينا" مطابق گواهي ثبت مبداء پر كرده و به همراه سايرمدارك ذكر شده در ذيل به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد.

 اداره مزبور پس از بررسي كارشناس، موارد اشكال را به متقاضي اعلام تا نسبت به رفع آنها دراسرع وقت اقدام نمايد. سپس متقاضي بايستي فرم تصحيح شده را درسه نسخه به اداره تسليم نموده و پس از تائيد و امضاء فرمهاي مزبور توسط اداره مالكيت صنعتي نسبت به پرداخت هزينه هاي ثبت بين المللي كه قبلا" در سايت WIPO محاسبه گرديده اقدام نمايد. درنهايت، متقاضي شخصا" بايستي نسبت به ارسال نسخه اي از فرم تائيد شده به همراه اصل فيش پرداختي (SWIFT) به دفتر بين المللي وايپو اقدام نمايد.

 

 اسامی کشورهای عضو  سیستم  مادرید (ثبت بین المللی علائم تجاری)

 1. آنتیگوا و باربادو             19. جمهوری چک           37. ايران                      55. ماداگاسكار                73. سان مارينو

2. آلبانی                       20. آلمان                      38. ايسلند                    56. مقدونيه             74. سائوتومه و رينسپ

3. ارمنستان                    21. دانمارک                   39. ایتالیا                     57.  مغولستان                 75. سوريه

4. بن اير                        22. الجزیره                   40. ژاپن                        58. موزامبيك                   76.  سوازيلند

5.. اتريش                       23. استونی                  41. کنیا                        59. ناميبيا                       77. تاجيكستان 

6. استراليا                        24. مصر                       42. قرقیزستان               60 . نروژ                         78- ترکمنستان

7. آذربایجان                    25. اتحادیه اروپا             43. كره جنوبي               61. عمان                        79 -تركيه

8 . بوسنی و هرزه گوین    26. اسپانیا                    44. كره شمالي              62. لهستان                   80.. اوكراين  

9. بلغارستان                   27. فنلاند                     45. قزاقستان                63. پرتقال                       81. -آمریکا

10. بحرين                      28. فرانسه                      46. لیختن اشتاین         64. روماني                      82. اوزبكستان

11. بوتان                        29. انگلستان                 47. ليبريا                     65. صربستان                   83.. ويتنام

12. بوتسوان                   30. گرجستان                  48. لسوتو                   66.  روسيه                      84.. زامبيا       

13. بنلوكس                    31. غنا                          49. لیتوني                  67. سودان                        85.. كوراكائو

14. بلاروس                     32. یونان                         50 .لتوني                    68 . سوئد                        86. سينت مارتين

15. سوئیس                    33. کرواسی                 51 . موروكو                  69. سنگاپور       

16. چین                         34. مجارستان                52 .موناكو                   70. اسلوونی 

17. کوبا                          35. ایرلند                      53 . مولداوي               71. اسلوواکی 

18. قبرس                       36. -                         54  . مونته نگرو            72. سییرالئون 

 

روند بررسي فرم اظهارنامه در دفتر بين المللي :

 درصورت وجود هرگونه نقص يا ايراد در اظهارنامه بين المللي خواه موارديكه ميباست توسط متقاضي تصحيح گردد و خواه از جانب اداره مبداء،‌ دفتر بين الملل ايرادات و نواقص را براي هر دوطرف ابلاغ خواهدنمود. نواقص مندرج در اظهارنامه بين المللي عمدتاً عبارتند از:‌ ايرادات مربوط به درج طبقه كالاها وخدمات و يا مبهم و نامفهوم بودن آنها .

لازم به ذكراست كه در مورد اول درصورت عدم پاسخگوئي ظرف مدت مقرر 3 ماه ازتاريخ ابلاغ به دفتر بين از جانب اداره مبداء (متقاضي نميتواند با دفتر بين الملل ارتباط مستقيم داشته باشد) طبقه پيشنهادي دفتر بين الملل منظور خواهد شد وهزينه ناشي ازاصلاح طبقات كالاها وخدمات نيز محاسبه و درصورت عدم پرداخت به موقع آن، اظهارنامه بين المللي ترك شده تلقي خواهد شد. چنانچه ايراد درخصوص ابهام و نامفهوم بودن كالاها وخدمات باشد،‌ دفتر بين الملل بموجب بند يك ازماده سيزده آئيننامه، مورد را به متقاضي و اداره مبداء ابلاغ مينمايد تا نسبت به تصحيح آن اقدام نمايند.‌  

 

ايرادات و نواقص مورد تصحيح توسط اداره مبدأ

  

مواردي از ايراداتي كه در ذيل آمده است ميبايست ظرف مدت 3 ماه ازتاريخ ابلاغ  از جانب متقاضي  و اداره مبداء‌ بر طرف و به دفتر بين الملل ارسال گردد درغيراينصورت اظهارنامه بين المللي ترك شده تلقي خواهد شد:‌

-    كسري مبلغ هزينه ثبت بين المللي پرداخت شده با ميزان محاسبه شده در برگه محاسبات،‌ دراين صورت متقاضي بايستي نسبت به پرداخت كسري هزينه  مزبور اقدام و طي نامه اي واريزمبلغ پرداختي را به همراه رسيد مربوطه به دفتر بين المللي اطلاع دهد.

-         نواقص دردرج اطلاعات مربوط به متقاضي يا نماينده وي مشروط براينكه امكان ارتباط با آنها ميسر باشد؛

-         نواقص دردرج اطلاعات مربوط به اظهارنامه مقدم كه حق تقدم در آن ذكر و ادعا شده است؛

-         نواقص مربوط به نمونه علامت بويژه ناكافي بودن اندازه علامت و يا الصاق نبودن نمونه رنگي؛

-         املاء علامت با توجه به تلفظ اصلي آن به لاتين دراظهارنامه بين المللي درج نشده باشد ؛

-    نواقص مربوط به نحوه درج محدوديت كالاها در خصوص يك يا چندين كشور طرف قراداد تعيين شده و عدم پرداخت هزينه هاي مربوطه

 

جهت نمایش فرم های مربوطه کلیک نمایید

 

 

 

مناسبت ها

پیوندها